Test 40 pytań E.12

Kwalifikacja E.12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

1. Przy modyfikacji rejestru Windows dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy w pierwszej kolejności należy
2. Większą wydajność programów multimedialnych w systemie rodziny Windows zapewnia technologia
3. Widoczne na schemacie procesora rejestry pełnią funkcję przechowywania adresu do
4. W modelu RGB, w systemie szesnastkowym, kolor jest zapisany następująco: ABCDEF. Natężenie koloru niebieskiego w tym zapisie ma wartość dziesiętną
5. Jaka jest liczba pinów we wtyczce SATA?
6. Rysunek przedstawia schemat blokowy zasilacza
7. Industry Standard Architecture jest standardem magistrali, zgodnie z którym szyna danych ma szerokość:
8. Który typ dysków jest podłączany do gniazda IDE płyty głównej komputera?
9. Aby zapisać 10 GB danych na jednej płycie DVD, należy użyć nośnika typu
10. Pliki, które znajdują się w koszu, można odzyskać poprzez zastosowanie polecenia
11. Który interfejs umożliwia korzystanie ze sterowników i oprogramowania systemu operacyjnego, zapewniając m.in. przepływ danych między pamięcią systemową a dyskiem SATA?
12. Maksymalny transfer danych napędu CD dla prędkości przesyłu x42 wynosi
13. Na komputerze podłączonym do Internetu, w programie antywirusowym bazę wirusów należy aktualizować co najmniej
14. Który z wymienionych systemów operacyjnych nie jest obsługiwany przez system plików ext4?
15. Przyczyną awarii drukarki igłowej może być usterka
16. Przedstawiony schemat obrazuje zasadę działania
17. Pliki specjalne urządzeń, tworzone podczas instalacji sterowników w systemie Linux, są zapisywane w katalogu
18. W strategii archiwizacji danych zwanej Dziadek – Ojciec – Syn na poziomie Dziadek wykonuje się kopię danych na koniec
19. Urządzeniem wskazującym, które reaguje na zmiany pojemności elektrycznej, jest
20. Wymiana taśmy barwiącej związana jest z użytkowaniem drukarki
21. Spośród wymienionych płyt głównych najmniejsze rozmiary ma format
22. Po zainstalowaniu Systemu Windows 7 została w BIOS komputera zmieniona konfiguracja dysku SATA z AHCI na IDE. Po ponownym uruchomieniu komputera system będzie
23. Równoważnym zapisem 2^32 bajtów jest zapis:
24. Na rysunku przedstawiono
25. Aby zapobiec utracie danych w programie do prowadzenia ewidencji uczniów, należy po zakończeniu pracy każdego dnia wykonać
26. Wskaż 24-pinowe lub 29-pinowe złącze żenskie, które może przesyłać skompresowany cyfrowy sygnał na monitor.
27. Zaletą systemu plików NTFS jest
28. Które polecenie należy wydać, aby uzyskać wykaz przedstawionych plików?
29. Zgodnie ze specyfikacją JEDEC napięcie zasilania modułów pamięci RAM DDR3L wynosi
30. W systemie operacyjnym Fedora katalogi domowe użytkowników umieszczone są w katalogu
31. Która macierz RAID jest zbudowana w oparciu o replikację dwóch lub więcej dysków fizycznych?
32. Narzędziem systemu Linux, służącym do monitorowania systemu przy pomocy scentralizowanego mechanizmu, jest program
33. Zamieszczone parametry charakteryzują pamięć
34. Do podłączenia dysku wyposażonego w interfejs SAS należy zastosować kabel pokazany na rysunku
35. Harmonogram zadań w systemie Windows pozwala przypisać
36. Rysunek przedstawia schemat
37. Materiałem eksploatacyjnym w drukarce laserowej jest
38. Przy wyborze zasilacza komputerowego największe znaczenie
39. Jaki typ złącza musi posiadać płyta główna, aby użytkownik mógł zainstalować przedstawioną na rysunku kartę graficzną?
40. Przedstawiony komunikat jest wynikiem działania polecenia