Test 40 pytań E.13

Kwalifikacja E.13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie sieciami

1. Którym poleceniem w systemie Linux można założyć uzytkowników?
2. Które szyfrowanie stosowane w sieciach bezprzewodowych, jest najmniej odporne na łamanie haseł?
3. Aby chronić komputery w sieci lokalnej przed nieautoryzowanym dostępem oraz atakami typu DoS należy zainstalować i skonfigurować
4. W systemach operacyjnych Windows konto użytkownika, o największych uprawnieniach domyslnych, należy do grupy
5. Który parametr polecenia ipconfig w systemie Windows odnawia konfigurację adresów IP?
6. Jak jest nazywana transmisja dwukierunkowa w sieci Ethernet?
7. Które porty należy odblokować w zaporze sieciowej komputera, aby można było korzystać z zainstalowanej usługi FTP?
8. Który z wymienionych mechanizmów zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych standardu 802.11n?
9. Najszybszą możliwą transmisję danych w sieci bezprzewodowej umożliwia standard
10. Rysunek przedstawia symbol graficzny
11. Który adres IPv6 jest wykorzystywany jako adres link-local w procesie autokonfiguracji urządzeń?
12. Jakie narzędzie należy wybrać, aby podłączyć żyły kablowe skrętki do gniazda Ethernet?
13. Który z adresów IPv4 wraz z prefiksem jest adresem sieci?
14. Jaki jest adres sieci, w której pracuje host o adresie IP 10.10.10.6 klasy A?
15. Rysunek przedstawia konfigurację protokołu TCP/IP serwera i stacji roboczej. Na serwerze jest zainstalowana rola serwera DNS. Polecenie ping www.cke.edu.pl uruchomione na serwerze daje wynik pozytywny, a na stacji roboczej negatywny. Aby usługa DNS na stacji działała prawidłowo, należy zmienić adres
16. Poprawny adres komputera dla maski 255.255.255.0, to adres
17. W systemie Linux Ubuntu Server, aby zainstalować serwer DHCP należy użyć polecenia
18. W systemach Windows w celu ustalenia, gdzie w sieci zatrzymał się pakiet używa się komendy
19. Które polecenie jest stosowane do monitorowania lokalnych połączeń?
20. Na rysunku jest przedstawiona konfiguracja
21. Na rysunku jest przedstawiony fragment procesu komunikacji z serwerem przechwyconej przez program Wireshark. Który to serwer?
22. AES (ang. Advanced Encryption Standard)
23. Który protokół zapewnia szyfrowane połączenia?
24. Okablowanie pionowe w sieci strukturalnej łączy
25. Który skrót określa typ licencji Microsoft przeznaczonej dla szkół, uczelni wyższych, instytucji rządowych oraz dużych przedsiębiorstw?
26. Podstawowy mechanizm ochrony danych w sieci komputerowej przed nieuprawnionym dostępem to
27. Które protokoły są protokołami warstwy transportowej modelu ISO/OSI?
28. Jaką liczbę adresów urządzeń sieciowych zapewnia do dyspozycji stosowanie klasy adresowej C w sieciach opartych na rodzinie protokołów TCP/IP?
29. W sieci strukturalnej zalecane jest umieszczenie jednego punktu abonenckiego na powierzchni o wielkości
30. Kontrolę poprawności przesyłania danych w sieciach Ethernet zapewnia protokół
31. W systemie Windows Serwer utworzenie ukrytego, udostępnionego katalogu wymaga dopisania na końcu nazwy katalogu symbolu
32. Urządzenie sieciowe służące do połączenia pięciu komputerów ze sobą w tej samej sieci, tak aby nie występowały kolizje pakietów, to
33. Medium transmisyjne odporne na zakłócenia elektromagnetyczne i atmosferyczne to
34. Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
35. Protokół typu klient-serwer oraz żądanie-odpowiedź, który stosowany jest do udostępniania plików, to
36. Centralny punkt, z którego rozprowadzane jest okablowanie szkieletowe, to punkt
37. Ile par przewodów skrętki miedzianej kategorii 5e wykorzystuje się do przesyłu danych w standardzie sieci Ethernet 100Base-TX?
38. Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych
39. Na którym rysunku został przedstawiony panel krosowniczy?
40. Które urządzenie służy do połączenia sieci lokalnej z siecią rozległą?